dnes je 22.5.2024

Input:

§ 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

11.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.4.92
§ 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

JUDr. Věra Bognárová

Díl 3
Nepřetržitý odpočinek v týdnu

§ 92

 1. (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.
 2. (2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.
 3. (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.
 4. (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období
  1. 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,

  2. 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.

Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 78 – vymezení pojmů

  • § 79 – stanovená týdenní pracovní doba

  • § 79a – stanovená týdenní pracovní doba mladistvých

  • § 81 – rozvržení pracovní doby

  • § 90 odst. 2 – zkrácení odpočinku mezi směnami

  • § 91 – dny pracovního klidu

  • § 118 – příplatek za práci o sobotách a nedělích při poskytování mzdy

  • § 126 – příplatek za práci o sobotách a nedělích při poskytování platu

  • § 350 odst. 2 – definice mladistvého zaměstnance

  • § 350a – definice týdne

Komentář

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Během každého období sedmi po sobě následujících kalendářních dnů musí být zajištěn při rozvržení pracovní doby odpočinek zaměstnance v týdnu v minimálním rozsahu 35 hodin. Pracují-li na pracovištích u zaměstnavatele mladiství zaměstnanci do 18 let, musí nepřetržitý odpočinek v týdnu u těchto zaměstnanců činit minimálně 48 hodin. Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle. V některých případech může za dodržení podmínek stanovených zákoníkem práce v § 92 odst. 3 zaměstnavatel týdenní odpočinek zkrátit až na 24 hodin. Podmínkou zkrácení odpočinku je však vyrovnání zkráceného týdenního odpočinku v následujícím období tak, aby doba nepřetržitého odpočinku v týdnu za období dvou týdnů činila celkem alespoň 70 hodin. Obdobně jako u nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami se připouští i u nepřetržitého odpočinku v týdnu delší časové období pro kompenzaci zkráceného odpočinku u zaměstnanců v zemědělství. Nepřetržitý odpočinek musí být i při využití této výhody poskytnut tak, že bude činit za období 3 týdnů celkem alespoň 105 hodin a při sezónních pracích za období 6 týdnů alespoň 210 hodin.

Pracovní dny

Především při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby dochází často k tomu, že zaměstnavatel pracovní dobu rozvrhuje i na sobotu a neděli. K tomu je nutné uvést, že zákoník práce ani jiný právní

Nahrávám...
Nahrávám...