dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 223/2006 SbNU, sv.43, K úpravě sdružovacího práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 223

I. ÚS 90/06

K úpravě sdružovacího práva

Právní úprava práva na svobodné sdružování je založena na principu odloučenosti od státu, na principu členské samosprávy, do níž stát nesmí nijak zasahovat, neboť mu to zakazuje ústavní princip odluky soukromoprávních korporací spolkového práva od státu, a též na principu práva člena na soudní ochranu proti rozhodnutí orgánu společnosti, které je v rozporu se zákonem nebo stanovami, příp. jiným vnitřním předpisem. Pokud toto právo není využito, je případný následný soudní přezkum limitován; může se koncentrovat pouze do posouzení, zda byl dodržen procedurální postup při přijímání příslušného rozhodnutí.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Stanislava Balíka a Ivany Janů - ze dne 12. prosince 2006 sp. zn. I. ÚS 90/06 ve věci ústavní stížnosti Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2005 č. j. 28 Cdo 1018/2005-143 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2004 č. j. 36 Co 68/2004-122, jimiž bylo odmítnuto dovolání stěžovatele a potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba o zaplacení částky 100 770 000 Kč.

Výrok

I. Ústavní stížnost se zamítá.

II. Náhrada nákladů řízení vedlejšího účastníka se nepřiznává.

Odůvodnění

1. Stěžovatel ve včas podané ústavní stížnosti napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů, tj. usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), vydaná v jeho sporu s vedlejším účastníkem o zaplacení částky 100 770 000 Kč s příslušenstvím. V návrhu na zahájení řízení uvedl, že u Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále jen „obvodní soud“) podal žalobu o zaplacení požadované částky, která představovala doplacení vypořádacího podílu v návaznosti na ukončení jeho členství v Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů (dále jen „unie“). Stěžovatel byl, jako odborový svaz, členem unie až do 17. 6. 1992, k tomuto dni vystoupil a postupně začal uplatňovat své právo na vypořádání majetkových nároků; jednání probíhala několik let a k jejich ukončení došlo jednostranným úkonem unie, spočívajícím v rozhodnutí mimořádné valné hromady, že vypořádací podíl stěžovatele byl již zcela vyrovnán. S tím stěžovatel nikdy nesouhlasil a zahájil soudní řízení o doplacení vypořádacího podílu v požadované výši, když vycházel z dělícího klíče schváleného valnou hromadou unie (podle něj jeho podíl představoval 5,897 %, v absolutním čísle 196 883 000 Kč). Na faktické naplnění vypořádacího podílu obdržel v letech 1995-1997 postupně 6 359 000Kč a akcie společnosti GEN, a. s, v nominální hodnotě 208 696 900 Kč, přitom cena jejich pořízení, tzn. jejich účetní hodnota, představovala pouze částku 89747 000 Kč. V další části popsal režim vypořádání majetkových nároků v unii, které se řídilo jejími vnitřními pravidly (tzv. statutem unie), a zrekapituloval, že celkově obdržel hodnotu 96106 000 Kč, tudíž se žalobou domáhal doplacení požadované částky (tj. chybějících 100 770 000 Kč do částky 196 883 000 Kč).

2. V první fázi

Nahrávám...
Nahrávám...