dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 59/1995 SbNU, sv.4, K otázce zákonného zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 59

Pl. ÚS 3/95

K otázce zákonného zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

Předpisy, vydávané k provedení zákona jsou článkem 79 odst. 3 Ústavy České republiky vázány pouze k takové podrobnější úpravě, jež se pohybuje „na základě a v mezích zákona“.

V daném případě je první pojmová náležitost (produkce do 200000 hl) zákonem rámcově zřetelně vymezena a na tomto základě může ministerstvo vyhláškou specifikovat podrobnosti. Pokud jde o druhý pojmový znak chráněného předmětu, totiž „nezávislost“, přenechal zákonodárce jeho vymezení prováděcímu předpisu, tj. nižší právní normě. Ze zákona vyplývá, že chráněné pivovary musí kromě vymezení své produkce splňovat jakési další podmínky, avšak toto „něco dalšího“ ponechává se vyhlášce a tím se dostává vymezení základní pojmové náležitosti, která má pro definici chráněných pivovarů konstitutivní význam, mimo vliv zákonodárce.

Splnění blíže neoznačených podmínek zvláštního předpisu, které se pak „ex post“ stávají konstitutivními znaky zákonem chráněného předmětu, vzbuzuje nesprávný dojem, že by bylo možné stejně neurčitě formulovat zákonodárcovo zmocnění výkonné moci i v jiných oblastech života společnosti.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 sp. zn. Pl. ÚS 3/95 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení § 2 písm. i), části § 33 týkající se malých nezávislých pivovarů podle § 2 písm. i) a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb., č. 136/1994 Sb. a č. 260/1994 Sb. a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (nález byl vyhlášen pod č. 265/1995 Sb.).

I. Výrok

1. Dnem 1. ledna 1996 se zrušuje článek II bod 5 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyslovuje se, že vyhláška Ministerstva zemědělství č. 111/1995 Sb., kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů, pozbývá platnosti současně.

3. Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

1. Prezident republiky, využiv svého práva, přiznaného mu ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podal dne 20. ledna 1995 podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) návrh na zrušení

1. § 2 písm. i), části § 33 týkající se malých nezávislých pivovarů podle § 2 písm. i) a § 33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb., č. 136/1994 Sb. a č. 260/1994 Sb.,

2. čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

pro rozpor s čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 79 odst. 3 Ústavy a, jak vyplývá z textu návrhu, také s čl. 11 odst. 5 Listiny.

Návrh na zrušení jednotlivých ustanovení zákona pro rozpor s

Nahrávám...
Nahrávám...