dnes je 20.6.2024

Input:

Dopočet a doplatek pojistného zaměstnavatelem do minimálního vyměřovacího základu

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

12.6
Dopočet a doplatek pojistného zaměstnavatelem do minimálního vyměřovacího základu

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Dopočet a doplatek pojistného zaměstnavatelemdo minimálního vyměřovacího základu

Popis situace

Jedná se o tento případ:

· zaměstnanec má jediné zaměstnání,

· příjem zaměstnance nedosahuje hodnoty povinného minima,

· pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) platí povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ.

Aby zaměstnavatel případně nemusel v budoucnu opravovat odvod pojistného (třeba v situaci, kdy zaměstnanec posléze nastoupí do jiného zaměstnání, začne podnikat nebo mu vznikne nárok na zařazení do některé z kategorií osob, za které platí pojistné stát aj., přičemž tuto skutečnost zaměstnavateli neoznámí), doporučuji použít při nástupu zaměstnance do zaměstnání některou z těchto variant:

Varianta č. 1

Čestné prohlášení zaměstnance

Čestně prohlašuji, že nejsem zaměstnán, nepodnikám jako OSVČ, nepatřím ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které platí pojistné stát, nejsem osobou bez zdanitelných příjmů. Případnou změnu oznámím zaměstnavateli do osmi dnů.

V....... dne.................

............................

podpis zaměstnance

Varianta č. 2

Součástí textu pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce jako smluvního ujednání může být formulace:

Pro účel zajištění odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění bude zaměstnavatel v případě potřeby provádět příslušný dopočet a doplatek pojistného dle § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Varianta č. 3

Žádost zaměstnance

Žádám tímto zaměstnavatele ................ (Název, sídlo, IČ) o provádění dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění. Případnou změnu oznámím zaměstnavateli do osmi dnů.

V....... dne.................

............................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění

  • § 3 ZPZP

  • § 13 ZPZP

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

  • § 5 písm. a)

Nahrávám...
Nahrávám...