dnes je 20.6.2024

Input:

Lex Ukrajina - dotazy a odpovědi

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.2.2
Lex Ukrajina – dotazy a odpovědi

Autor: Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Lex Ukrajina - dotazy a odpovědi

K nové právní úpravě, která má za cíl zjednodušit postavení uprchlíků, přichází řada dotazů. Následující řádky nabídnou odpovědi na některé z nich.

Dotaz č. 1

Má nárok na dočasnou ochranu občan Ukrajiny a jeho rodina, když nežijí na Ukrajině, ale v Rusku? V současné době se musí "evakuovat" a chtějí pracovat v Česku. Jde v tomto případě o dočasnou ochranu z důvodu hodných zřetele?

Podle rozhodnutí rady č. 2022/382 a českého zákona č. 65/2022 Sb. je předpokladem udělení dočasné ochrany skutečnost, že daná osoba pobývala ke dni 24. 2. 2022 na Ukrajině. Česká republika v praxi nicméně uděluje výjimku v tom smyslu, že tuto ochranu přiznává i osobám, které na naše území přicestovaly již dříve (v době od 27. 11. 2021).

Dočasná ochrana se však a priori nevztahuje na Ukrajince žijící v jiné zemi. Posouzení, zda se jedná o okolnosti hodné zvláštního zřetele nebo zda bude dočasná ochrana udělena, i když není splněna podmínka pobytu na Ukrajině, je na úvaze odboru azylové a migrační politiky (dále "OAMP"). Bez znalosti bližších okolností situace dané rodiny nelze bohužel odpovědět přesněji.

V praxi se proto nabízí požádat o dočasnou ochranu. Pro případ odmítnutí pak zvážit podání žádosti o vízum za účelem strpění, které se uděluje v širším spektru případů. Pro výkon práce pak držitel nicméně bude potřebovat povolení k zaměstnání.

Dotaz č. 2

Ukrajinští zaměstnanci mají povolení k pobytu "zaměstnanecká karta“. Tomu v blízké době vyprší platnost. Mohou automaticky požádat o povolení o dočasném pobytu, zůstat i nadále v České republice a pracovat bez omezení, nebo musí postupovat jinak?

Ukrajinci, kteří v ČR již pobývají na základě zaměstnanecké karty (nebo i modré karty či kombinace pobytového oprávnění a povolení k zaměstnání), jsou povinni nadále postupovat standardně, jako kdyby válka nebyla. Nemají tedy nárok na dočasnou ochranu.

Dotaz č. 3

Jak mají postupovat Ukrajincistudenti, kteří mají povolení k pobytu z důvodu studia do 31. 8. 2024a kterým teď skončí studium vysoké školy? Chtějí tu zůstat a pracovat. Dostanou automaticky také dočasnou ochranu, nebo je v jejich případě postup jiný?

Ukrajinci–studenti akreditovaných studijních oborů postupují standardně, tedy před skončením platnosti stávajícího povolení musí požádat o změnu pobytového oprávnění. Nejvhodnější postup tedy je najít si ještě před uplynutím stávajícího povolení zaměstnavatele a na základě takto uzavřené pracovní smlouvy požádat o zaměstnaneckou kartu neduálního charakteru (protože takoví absolventi mají volný přístup na trh práce, potřebují tedy již jen pobytové oprávnění). Dočasná ochrana jim udělena nebude, protože na ni podle příslušných předpisů nemají nárok.

Dotaz č. 4

Po ukončení války skončí i status dočasné ochrany. Jak dlouho budou poté platit povolení k pobytu za účelem strpění, a tedy i možnost volného přístupu na český trh práce? Jak bude potom postupovat občan Ukrajiny, který zde bude mít sjednaný pracovní poměr a bude zde chtít zůstat?

Dočasná ochrana je aktuálně vydávána, resp. prodlužována do 31. března 2025. Víza za účelem strpění byla vydávána mezi 24. 2. 2022 a 20. 3. 2022 na dobu jednoho roku od data podání žádosti, s účinností od 21. 3. 2022 se tito držitelé považují automaticky za osoby s dočasnou ochranou.

Jakým způsobem bude nahlíženo na osoby s udělenou dočasnou ochranou po skončení války, není v tuto chvíli zcela jasné. Na začátku legislativního procesu je nyní (k 22. 4. 2024) návrh zákona z dílny MVČR, na jehož základě by osoby splňující stanovené podmínky (zejm. ekonomickou soběstačnost) měly být oprávněny požádat o udělení povolení k zvláštnímu dlouhodobému pobytu na dobu 5 let. Jaké však budou skutečné podmínky ukáže až čas.

Dotaz č. 5

Mám na úřad práce hlásit zaměstnance z Ukrajiny jako občana EU, anebo jako občana třetí země, pokud má status jako občan s trvalým pobytem?

Občan Ukrajiny s přiznanou dočasnou ochranou má přiznán status občana třetí země s trvalým pobytem. Zaměstnavatel jej tedy hlásí úřadu práce jako občana třetí země bez povinnosti mít povolení k zaměstnání. Formulář je však shodný s formulářem pro občany EU/EHP a je dostupný na stránkách Ministerstva

Nahrávám...
Nahrávám...