dnes je 14.6.2024

Input:

Nález 27/2005 SbNU, sv.36, K zamítnutí návrhu na vyhlášení místního referenda

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 27

IV. ÚS 223/04

K zamítnutí návrhu na vyhlášení místního referenda

1. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může ústavní stížnost podat pouze fyzická nebo právnická osoba, tvrdí-li, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Je zřejmé, že přípravný výbor právnickou osobou není [by mu zákon přiznává procesní způsobilost - § 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, § 9 odst. 2 písm. c) a d), § 57, § 58 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů].

Přípravný výbor, za nějž zmocněnec jedná, je oprávněn ke všem procesním úkonům, které jsou spojeny s místním referendem, tedy nejen k těm úkonům, jež přímo zakotvuje zákon o místním referendu, ale i k případnému podání ústavní stížnosti, má-li za to, že v průběhu soudního přezkumu rozhodnutí zastupitelstva obce místní referendum nevyhlásit byla porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody.

2. Účelem místního referenda je umožnit občanům přímou správu veřejných věcí náležejících do samostatné působnosti obce (statutárního města) s výjimkami v zákoně o místním referendu uvedenými, nikoliv rozhodování, jímž by se - v rozporu se smyslem zákona o místním referendu - nahrazovala činnost obecního úřadu, rady obce a zastupitelstva obce spojená s jejich zákonnými povinnostmi [např. přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru - § 12 zákona o místním referendu, či rozhodnutí o tom, že se místní referendum nevyhlásí - § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu]. Opačný výklad by absurdně mohl připustit i cyklení referend (referendum o tom, že má být konáno referendum o dalším referendu atd.).

V dané věci přípravný výbor nepředložil návrh, který by řešil zájmy občanů bezprostředně, ale zvolil komplikovanou a ve svých důsledcích nepřípustnou cestu referenda o referendu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 9. února 2005 sp. zn. IV. ÚS 223/04 ve věci ústavní stížnosti Přípravného výboru pro místní referendum ve městě V. M. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 10. 5. 2004 sp. zn. 30 Ca 18/2004, jímž byl zamítnut stěžovatelův návrh na vyhlášení místního referenda.

Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 7. 2004 se Přípravný výbor pro místní referendum ve městě V. M. domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil výše uvedené usnesení krajského soudu ze dne 10. 5. 2004.

I.

Přípravný výbor pro místní referendum ve městě V. M. (dále jen „stěžovatel“, případně „přípravný výbor“) podal dne 16. 2. 2004 podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o místním referendu“) návrh na pořádní místního referenda o otázce: „Jste pro vyhlášení místního referenda na podporu zachování úplné nemocnice ve V. M. s akutní péčí na odděleních chirurgie, interna, porodnice a LDN se zachováním nepřetržitých

Nahrávám...
Nahrávám...