dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 60/2007 SbNU, sv.45, K soudním žalobám týkajícím se transformace družstev

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 60

I. ÚS 267/06

K soudním žalobám týkajícím se transformace družstev

K porušení práva na soudní ochranu - a případně práva na ochranu majetku - dojde odmítnutím zabývat se meritorně žalobou domáhající se nápravy údajně vadného vymezení majetku určeného k transformaci a na tomto základě stanovení výše majetkového podílu ve smyslu zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. Právo na vydání majetkového podílu nelze zúžit na typickou pohledávku plynoucí z obligačněprávního vztahu, jejíž výši lze bez větších potíží matematicky dovodit. Výše majetkového podílu z transformace je závislá na řadě skutečností, které bylo třeba zohlednit v průběhu přípravy transformačního projektu, tyto skutečnosti nebyly a nejsou oprávněným osobám přístupné, protože jsou v dispozici transformujícího se subjektu. Není proto z ústavněprávního hlediska přípustné, aby obecné soudy přistupovaly k různým podobám žalob, kterými se oprávněné osoby domáhají přezkumu správnosti transformačního procesu, mechanicky a žaloby zamítaly jen proto, že se jimi oprávněné osoby nedomáhají vydání majetkového podílu, resp. jeho části v konkrétní sumě.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 4. dubna 2007 sp. zn. I. ÚS 267/06 ve věci ústavní stížnosti J. N. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2006 č. j. 29 Odo 1334/2005-114, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2005 č. j. 16 Co 157/2003-101 a rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 10. 4. 2003 č. j. 10 C 140/2001-79, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti vedlejšímu účastníkovi - Zemědělskému družstvu Zhoř v likvidaci - na uložení povinnosti doložit výši a důvody snížení majetku k transformaci o specifikované částky, doložit správnost odpočtu majetku a stanovit jeho majetkový podíl.

Výrok

I. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2006 č. j. 29 Odo 1334/2005-114, rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2005 č.j. 16 Co 157/2003-101 a rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 10. 4. 2003 č. j. 10 C 140/2001-79 bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2006 č. j. 29 Odo 1334/2005-114, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2005 č.j. 16Co 157/2003-101 a rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 10. 4. 2003 č. j. 10 C 140/2001-79 se zrušují.

Odůvodnění

I.

1. Stěžovatel se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Krajského soudu v Brně (dále též jen „krajský soud“) a rozsudku Okresního soudu v Jihlavě (dále též jen „okresní soud“), jímž bylo rozhodnuto ve sporu, v němž se domáhal, aby vedlejšímu účastníkovi byla uložena povinnost doložit výši a důvody snížení majetku k transformaci o specifikované částky, doložit správnost odpočtu majetku a stanovit stěžovateli majetkový podíl. Dodal, že je oprávněnou osobou podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě

Nahrávám...
Nahrávám...